cart2 0 Cart
3 Account
4 Info

Zwroty (odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość)

Jako Konsument, masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

Do zachowania tego terminu wystarczy, że poinformujesz nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pośrednictwem:
a. formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie;
b. naszego kontaktowego adresu e-mail: [email protected].

Możesz sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z udostępnionego przez nas formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.

W odpowiedzi otrzymasz drogą mailową potwierdzenie otrzymania oświadczenia oraz adres zwrotny, na który wyślesz odpowiednio zabezpieczony i zapakowany towar. Na przesyłce lub w jej wnętrzu umieść w widoczny sposób numer zamówienia, aby ułatwić nam jej identyfikację.

W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Twojej przesyłki dokonamy zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś przy zakupie (chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami).

Wszystkie informacje dotyczące odstąpienia od umowy zawarte są w naszym regulaminie (VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy).

Reklamacje (reklamacja z tytułu rękojmi)

Jako Konsument, masz prawo do reklamacji zakupionego towaru z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Jeśli zakupiony towar ma wadę fizyczną lub prawną, skontaktuj się z nami za pośrednictwem:
a. formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie;
b. naszego kontaktowego adresu e-mail: [email protected].

Do wiadomości załącz wypełniony formularz reklamacji towaru.

W odpowiedzi otrzymasz adres, na który wyślesz odpowiednio zabezpieczony i zapakowany towar. Na przesyłce lub w jej wnętrzu umieść w widoczny sposób numer zamówienia, aby ułatwić nam jej identyfikację.

W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Twojej przesyłki poinformujemy Cię drogą mailową o wyniku postępowania reklamacyjnego.

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego towaru, przesłanie nowego egzemplarza towaru lub zwrot środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś przy zakupie (chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami).

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci uzasadnienie podjętej decyzji i odeślemy na nasz koszt reklamowany towar.

Wszystkie informacje dotyczące reklamacji z tytułu rękojmi zawarte są w naszym regulaminie (IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi).